Sami Shokrana, ๐— ๐—œ๐—ฆ๐—ง (๐—–๐—˜) graduate has joined Massachusetts Institute of Technology (๐— ๐—œ๐—ง) as ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐๐จ๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐š๐ฅ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐€๐ฌ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ญ๐ž – (๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฌ๐ญ) at Cambridge, Massachusetts, USA.

He graduated from the ๐‚๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž๐ž๐ซ๐ข๐ง๐  (๐‚๐„) department of Military Institute of Science and Technology (๐— ๐—œ๐—ฆ๐—ง). He passed his HSC from ๐ƒ๐ก๐š๐ค๐š ๐‚๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐ž and SSC from ๐ˆ๐๐ž๐š๐ฅ ๐’๐œ๐ก๐จ๐จ๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐ž, ๐ƒ๐ก๐š๐ค๐š.

He has worked as a ๐†๐ซ๐š๐๐ฎ๐š๐ญ๐ž ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐€๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ at Michigan State University
(January 2018 – December 2022) under the following role โ€“

1. ๐˜—๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต (๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ด) ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ข
๐˜ด๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ-๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜™๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ก๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜˜๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜บ ๐˜”๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ (๐˜™๐˜ก๐˜ž๐˜˜๐˜”2)
2. ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง
๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด (๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ, ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ด, ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ค.) ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ-๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ
3. ๐˜”๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด (๐˜š๐˜ž๐˜Š๐˜Š) ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜๐˜ ๐˜—๐˜™๐˜–๐˜—2
4. ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ˆ๐˜จ๐˜ณ๐˜ช๐˜‹๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ-๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜จ๐˜ฆ
๐˜ด๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฑ-๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต 45ยฐ ๐˜-๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ
5. ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ป๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜บ (๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ด, ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ด,
๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ-๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ) ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜Ž๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ป๐˜ฆ๐˜ณ
6. ๐˜Œ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ถ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข ๐˜ด๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ง๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ
๐˜ฃ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ข (๐˜ฆ.๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช) ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ-๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฅ.

He worked as a ๐†๐ซ๐š๐๐ฎ๐š๐ญ๐ž ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐€๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ at South Dakota State University at Brookings, South Dakota, USA(August 2016 – December 2017) on the following role –

1. ๐˜—๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ค๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ
๐˜ข ๐˜š๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜‹๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ข ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ญ (๐˜š๐˜ž๐˜ˆ๐˜›)
2. ๐˜—๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ถ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฃ-๐˜ด๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ
๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ-๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ, ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ด, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฆ.๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ข ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ
๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ.
3. ๐˜ˆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ
๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ง๐˜ช๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฅ-๐˜ด๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ (๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ) ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด
4. ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข๐˜จ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ต๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ
๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด
5. ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ด๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ
๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด

He worked at ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐”๐ซ๐›๐š๐ง ๐–๐š๐ญ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, Technische Universitรคt Dresden
at Dresden Area, Germany. (October 2012 – January 2015) on the following role –

โ€ข ๐˜“๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ-๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜จ๐˜ฆ-๐˜ด๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ท๐˜บ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ
๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜™
โ€ข ๐˜ˆ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜˜๐˜Ž๐˜๐˜š ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ง๐˜บ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ด
โ€ข ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ท๐˜บ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ
๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด
โ€ข ๐˜“๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜™ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜”๐˜š ๐˜ˆ๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜‹๐˜ข๐˜ต๐˜ข๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ข๐˜ถ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ฆ๐˜น๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜บ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ
๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต-๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜บ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ-๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ
โ€ข ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜™-๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ท๐˜ช๐˜ด๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ญ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฎ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ถ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ
๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ท๐˜บ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด
โ€ข ๐˜—๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ถ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ท๐˜บ
๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ด
โ€ข ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ด (๐˜—๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ด) ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต
๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜š๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜š๐˜ข๐˜น๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜™ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜š๐˜—๐˜š๐˜š
โ€ข ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ด (๐˜”๐˜–๐˜•๐˜Œ๐˜™๐˜๐˜š ๐˜”๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ) ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ
๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ง๐˜ง๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ธ๐˜ข๐˜บ๐˜ด.

He worked as ๐€๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž๐ž๐ซ at ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ ๐—˜๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—–๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—น ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต ๐—Ÿ๐˜๐—ฑ. (April 2012 – October 2012) on the following areaโ€“

โ€ข ๐˜—๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜‰๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜˜๐˜ถ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜บ (๐˜‰๐˜–๐˜˜) ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฐ๐˜ฏ-๐˜จ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ด
โ€ข ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด
โ€ข ๐˜š๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ.

He worked as an Intern at Advanced Development Technologies Ltd from December 2010 – January 2011 in the following role –

โ€ข ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด
โ€ข ๐˜”๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด
โ€ข๐˜—๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜‰๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜˜๐˜ถ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด,
๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜ท๐˜ฆ๐˜บ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ, ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ, ๐˜ด๐˜ญ๐˜ข๐˜ฃ ๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ, ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ค.

His words regarding his professional experiences and area of interest,

“๐ผ ๐‘Ž๐‘š ๐‘Ž ๐‘ค๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘๐‘’๐‘  ๐‘’๐‘›๐‘”๐‘–๐‘›๐‘’๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ค๐‘–๐‘กโ„Ž ๐‘š๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘กโ„Ž๐‘Ž๐‘› ๐‘“๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ฆ๐‘’๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘  ๐‘œ๐‘“ ๐‘’๐‘ฅ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘๐‘’ ๐‘–๐‘› โ„Ž๐‘ฆ๐‘‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘™๐‘œ๐‘”๐‘–๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘ค๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘ฆ ๐‘š๐‘œ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘–๐‘›๐‘”. ๐ธ๐‘ฅ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘๐‘’๐‘‘ ๐‘–๐‘› ๐‘“๐‘–๐‘’๐‘™๐‘‘ ๐‘ค๐‘œ๐‘Ÿ๐‘˜, ๐‘ค๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘ฆ ๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘Ž๐‘”๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก, ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘ฆ๐‘ ๐‘–๐‘ .

๐‘‡โ„Ž๐‘’ ๐‘œ๐‘๐‘—๐‘’๐‘๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘’ ๐‘œ๐‘“ ๐‘š๐‘ฆ ๐‘‘๐‘œ๐‘๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™ ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘ค๐‘Ž๐‘  ๐‘ก๐‘œ ๐‘’๐‘ฃ๐‘Ž๐‘™๐‘ข๐‘Ž๐‘ก๐‘’ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘’๐‘“๐‘“๐‘’๐‘๐‘ก ๐‘œ๐‘“ ๐‘ค๐‘’๐‘–๐‘Ÿ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘Ž๐‘”๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘œ๐‘“ ๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘™๐‘™๐‘’๐‘‘ ๐‘‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘”๐‘’ ๐‘ ๐‘ฆ๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘š ๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘ข๐‘๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘“๐‘Ž๐‘๐‘’ ๐‘‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘”๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘”๐‘’ ๐‘–๐‘› ๐‘Ž ๐‘๐‘™๐‘–๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘”๐‘’ ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ. ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ฃ๐‘–๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘™๐‘ฆ, ๐ผ ๐‘ค๐‘œ๐‘Ÿ๐‘˜๐‘’๐‘‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘š๐‘’๐‘กโ„Ž๐‘œ๐‘‘๐‘œ๐‘™๐‘œ๐‘”๐‘ฆ ๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘™๐‘ฆ ๐‘‘๐‘’๐‘ฃ๐‘’๐‘™๐‘œ๐‘ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘™ ๐‘ค๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ ๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘’๐‘  (๐‘†๐‘Š๐ถ๐ถ) ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘™ ๐‘ก๐‘ฆ๐‘๐‘’๐‘  ๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐ป๐‘Œ๐‘ƒ๐‘…๐‘‚๐‘ƒ2 ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘ข๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก.

๐ด๐‘‘๐‘‘๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘ฆ, ๐ผ โ„Ž๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘‘ ๐‘Ž๐‘› ๐ด๐‘”๐‘Ÿ๐‘–๐ท๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘› ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘Ž๐‘™-๐‘’๐‘‘๐‘”๐‘’ ๐‘ โ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘-๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ก 45ยฐ ๐‘‰-๐‘›๐‘œ๐‘ก๐‘โ„Ž ๐‘ค๐‘’๐‘–๐‘Ÿ ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’ ๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘™ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘ข๐‘๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘ฃ๐‘’๐‘™๐‘œ๐‘ ๐‘Ž ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘’-๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘”๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘™๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘ โ„Ž๐‘–๐‘ ๐‘ข๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ โ„Ž๐‘–๐‘”โ„Ž ๐‘“๐‘™๐‘œ๐‘ค. ๐น๐‘Ÿ๐‘’๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘“๐‘–๐‘’๐‘™๐‘‘ ๐‘ฃ๐‘–๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘  ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘ข๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘ค๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘™๐‘’๐‘๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ž๐‘› ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘‘ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘œ๐‘“ ๐‘š๐‘ฆ ๐‘ค๐‘œ๐‘Ÿ๐‘˜. ๐ผ โ„Ž๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’ ๐‘”๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘’๐‘‘ ๐‘’๐‘ฅ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘ ๐‘’ ๐‘–๐‘› ๐‘Ž๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘ฆ๐‘ง๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘ค๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘™๐‘’๐‘  ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘›๐‘–๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘’-๐‘›๐‘–๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘›, ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘ฃ๐‘’๐‘‘ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ข๐‘ , ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘ก๐‘œ๐‘ก๐‘Ž๐‘™ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ข๐‘  ๐‘๐‘ฆ ๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘” ๐บ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฆ ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ก๐‘’ ๐‘Ž๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘ฆ๐‘ง๐‘’๐‘Ÿ. ๐ผ ๐‘Ž๐‘š ๐‘Ž๐‘™๐‘ ๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘๐‘™๐‘’ ๐‘ค๐‘œ๐‘Ÿ๐‘˜๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘ค๐‘–๐‘กโ„Ž โ„Ž๐‘–๐‘”โ„Ž-๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘™๐‘œ๐‘›๐‘”-๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘š ๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘™ ๐‘Ž๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘ฆ๐‘ ๐‘’๐‘  ๐‘œ๐‘› ๐‘กโ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘’ ๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘ก๐‘ .”

He has accomplished ๐๐ก.๐ƒ. Degree from two of the top-ranked public universities in the USA simultaneously.
He started his ๐๐ก.๐ƒ. on ๐Œ๐ž๐œ๐ก๐š๐ง๐ข๐œ๐š๐ฅ

๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž๐ž๐ซ๐ข๐ง๐  ๐š๐ง๐ ๐๐ข๐จ๐ฌ๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ (2016 – 2017) from ๐—ฆ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ต ๐——๐—ฎ๐—ธ๐—ผ๐˜๐—ฎ ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—จ๐—ป๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐˜๐˜†, USA. He worked there for a year (2016 – 2017).

His Research Area includes the following –
1. ๐˜Ž๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ˆ๐˜จ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ (๐˜ˆ๐˜‰๐˜Œ-733)
2. ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ ๐˜š๐˜ฐ๐˜ช๐˜ญ ๐˜—๐˜ฉ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ด (๐˜—๐˜š-743)
3. ๐˜Ž๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ณ (๐˜ˆ๐˜‰๐˜”๐˜Œ-790) 4. ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜”๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ด ๐˜๐˜ (๐˜š๐˜›๐˜ˆ๐˜›-541)
4. ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜”๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ด ๐˜๐˜ (๐˜š๐˜›๐˜ˆ๐˜›-541)
5. ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ (๐˜š๐˜›๐˜ˆ๐˜›-700)
6. ๐˜๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ (๐˜ˆ๐˜‰๐˜Œ-763)
7. ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜”๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜™๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต (๐˜ˆ๐˜‰๐˜Œ-738)
8. ๐˜™๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜™๐˜ฆ๐˜จ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ (๐˜Ž๐˜š๐˜™-601)

He continued his ๐๐ก.๐ƒ. destination from the year 2018 at ๐— ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ด๐—ฎ๐—ป ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—จ๐—ป๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐˜๐˜†. He obtained his ๐๐ก.๐ƒ. Degree on ๐๐ข๐จ๐ฌ๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž๐ž๐ซ๐ข๐ง๐  (January 2018 – December 2022) from ๐— ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ด๐—ฎ๐—ป ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—จ๐—ป๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐˜๐˜†.

His Research Area includes the following –
1. ๐˜Œ๐˜น๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜‰๐˜ช๐˜ฐ-๐˜Œ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ (๐˜‰๐˜Œ-815)
2. ๐˜š๐˜ฐ๐˜ช๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜บ (๐˜Š๐˜š๐˜š-850)
3. ๐˜๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ-๐˜ญ (๐˜Š๐˜๐˜Œ-804)
4. ๐˜‹๐˜บ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ ๐˜š๐˜บ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ด (๐˜Œ๐˜•๐˜Œ-801)
5. ๐˜š๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜Œ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜บ (๐˜๐˜ž 420)
6. ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜”๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ด ๐˜ (๐˜š๐˜›๐˜› 863)
7. ๐˜™๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜”๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜‰๐˜ช๐˜ฐ๐˜ด๐˜บ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ด ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ (๐˜‰๐˜Œ 820)
8. ๐˜”๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜”๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜‰๐˜ช๐˜ฐ๐˜ด๐˜บ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ด
9. ๐˜‰๐˜ช๐˜ฐ๐˜ด๐˜บ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ด ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ณ (๐˜‰๐˜Œ 892)
10. ๐˜›๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜ž๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜š๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ด (๐˜Œ๐˜Ž๐˜™ 891)
11. ๐˜๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ (๐˜Š๐˜๐˜Œ 805)

He completed his ๐Œ.๐’๐œ. ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž๐ž๐ซ๐ข๐ง๐  in ๐‡๐ฒ๐๐ซ๐จ ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐š๐ง๐ ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž๐ž๐ซ๐ข๐ง๐  at ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—จ๐—ป๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฎฬˆ๐˜ ๐——๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป. His Research Area includes the following-

– ๐˜Š๐˜ญ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜๐˜บ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜บ
– ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ด
– ๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ด๐˜บ
– ๐˜š๐˜ฐ๐˜ช๐˜ญ๐˜ด
– ๐˜š๐˜ต๐˜ถ๐˜ฅ๐˜บ ๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต ๐˜๐˜ž๐˜™๐˜”
– ๐˜Œ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜บ
– ๐˜๐˜บ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜บ
– ๐˜๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜™๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต
– ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜
– ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜๐˜
– ๐˜‰๐˜ช๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜บ
– ๐˜Š๐˜ญ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฆ
– ๐˜Ž๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ
– ๐˜๐˜บ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜บ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค๐˜ด
– ๐˜๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜™๐˜ช๐˜ด๐˜ฌ ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜
– ๐˜œ๐˜ณ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜
– ๐˜œ๐˜ณ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜๐˜
– ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜˜๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜›๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต

He participated in the “๐“๐”๐Œ ๐Œ๐ž๐ก๐ซ๐ฐ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ ๐‚๐ก๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐ ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘” held at the Technical University of Munich (๐“๐”๐Œ) where he made a prototype of a desalination plant.

His undergrad courses in ๐— ๐—œ๐—ฆ๐—ง include the following –

1. Engineering Mechanics (CE 101)
2. Civil Engineering Drawing (CE-100)
3. Surveying (CE 103)
4. Details of Constructions (CE 200)
5. Engineering Materials (CE 201)
6. Materials Sessional (CE 202)
7. Engineering Geology and Geomorphology (CE 203)
8. Mechanics of Solids (CE 211)
9. Numerical Methods and Computer Programming (CE 205)
10. Fluid Mechanics (CE 261)
11. Mechanics of Solids II (CE 213)
12. Structural Analysis and Design (CE-311) 13. Design of Concrete Structures (CE 315)
14. Environmental Engineering (CE 331)
15. Geotechnical Engineering (CE 341)
16. Open Channel Flow (CE 361)
17. Transportation Engineering (CE 353)
18. Hydrology (CE 363) 19. Project Planning and Management (CE- 401)
20. Irrigation and Flood Control (CE 461)
21. Professional Practices and Communication (CE 403)
22. Prestressed Concrete (CE 415)
23. Design of Steel Structures (CE 417)

During his undergrad days in ๐— ๐—œ๐—ฆ๐—ง, he achieved different scholarships for outstanding academic results.
He has numerous publications as follows-

1. “๐‘จ๐’ ๐‘ฌ๐’Ž๐’‘๐’Š๐’“๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐‘ฝ-๐’๐’๐’•๐’„๐’‰ ๐‘พ๐’†๐’Š๐’“ ๐‘ฌ๐’’๐’–๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’
๐’‚๐’๐’… ๐‘บ๐’•๐’‚๐’๐’…๐’‚๐’“๐’… ๐‘ท๐’“๐’๐’„๐’†๐’…๐’–๐’“๐’† ๐’•๐’
๐‘จ๐’„๐’„๐’–๐’“๐’‚๐’•๐’†๐’๐’š ๐‘ฌ๐’”๐’•๐’Š๐’Ž๐’‚๐’•๐’† ๐‘ซ๐’“๐’‚๐’Š๐’๐’‚๐’ˆ๐’† ๐‘ซ๐’Š๐’”๐’„๐’‰๐’‚๐’“๐’ˆ๐’†” (Published by ๐™๐™๐™š ๐˜ผ๐™ข๐™š๐™ง๐™ž๐™˜๐™–๐™ฃ ๐™Ž๐™ค๐™˜๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ฎ ๐™ค๐™› ๐˜ผ๐™œ๐™ง๐™ž๐™˜๐™ช๐™ก๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™–๐™ก ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐˜ฝ๐™ž๐™ค๐™ก๐™ค๐™œ๐™ž๐™˜๐™–๐™ก ๐™€๐™ฃ๐™œ๐™ž๐™ฃ๐™š๐™š๐™ง๐™จ (๐˜ผ๐™Ž๐˜ฝ๐™€) at St. Joseph, Michigan on October 6, 2021
www.asabe.org
https://doi.org/10.13031/aea.14617

2. “๐‘ช๐’‚๐’๐’Š๐’ƒ๐’“๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐‘ฝ๐’‚๐’๐’Š๐’…๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’๐’‡
๐‘น๐’๐‘พ๐‘ธ๐‘ด2-๐‘ท ๐‘ด๐’๐’…๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐‘บ๐’Š๐’Ž๐’–๐’๐’‚๐’•๐’†
๐‘ท๐’‰๐’๐’”๐’‘๐’‰๐’๐’“๐’–๐’” ๐‘ณ๐’๐’”๐’” ๐’Š๐’ ๐’‚ ๐‘ช๐’๐’‚๐’š ๐‘ณ๐’๐’‚ ๐‘บ๐’๐’Š๐’ ๐’Š๐’ ๐‘ด๐’Š๐’„๐’‰๐’Š๐’ˆ๐’‚๐’.” (Published by ๐™๐™๐™š ๐˜ผ๐™ข๐™š๐™ง๐™ž๐™˜๐™–๐™ฃ ๐™Ž๐™ค๐™˜๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ฎ ๐™ค๐™› ๐˜ผ๐™œ๐™ง๐™ž๐™˜๐™ช๐™ก๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™–๐™ก ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐˜ฝ๐™ž๐™ค๐™ก๐™ค๐™œ๐™ž๐™˜๐™–๐™ก ๐™€๐™ฃ๐™œ๐™ž๐™ฃ๐™š๐™š๐™ง๐™จ (๐˜ผ๐™Ž๐˜ฝ๐™€) at St. Joseph, Michigan on Jan 5, 2023
https://doi.org/10.13031/ja.15283

3. “๐‘ด๐’†๐’‚๐’”๐’–๐’“๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’๐’‡ ๐‘บ๐’๐’Š๐’ ๐’˜๐’‚๐’•๐’†๐’“
๐’„๐’‰๐’‚๐’“๐’‚๐’„๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’”๐’•๐’Š๐’„ ๐’„๐’–๐’“๐’—๐’† ๐’–๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ฏ๐’€๐‘ท๐‘น๐‘ถ๐‘ท2” (Published from ๐™‡๐™Ž๐™š๐™ซ๐™ž๐™š๐™ง ๐™ˆ๐™š๐™ฉ๐™๐™ค๐™™๐™จ๐™“ on February 17, 2020.
https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100840